POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Política de Privacidade

¿Quén é o responsable?

EMPRESA: Foncalgás xinzo s.l.

CIF: B36202323

Teléfono: 986 661 772

Domicilio: Rocha 60 Xinzo Ponteareas

E-mail: foncalgás@foncalgas.gal

¿Cal é a  finalidade do conxunto de tratamentos?

– Xestión de clientes

– Xestión de comunicacións

– Xestión web

Descripción ampliada dos fins do tratamento:

– Xestión de datos de contacto aportados no formulario da presente páxina web (podes atopar os formularios no apartado de “Contacto”.

Prazos ou criterios de conservación de datos:

O Responsable procurará, dacordo ca casuística do caso consultado, non conservar ningún dato unha vez atendida a consulta ou contacto efectuado.

Non obstante, no caso de que se concierte unha cita ou reunión presencial na que continúe a relación profesional, os datos poderán ser conservados dentro do tratamiento de xestión de clientes durante o prazo polo que transcurra dita relación contractual e, en todo caso, cos límites estabrecidos na ley.

¿Cal é a base que lexitima os tratamentos?

A base xurídica do tratamento é: Consentimento expreso do interesado.

¿Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo?

Aos efectos de poder levar a cabo unha atención adecuada, será preciso aportar o nome, número de teléfono e correo electrónico do usuario visitante da web. O contido da mensaxe que desexe trasladar é totalmente libre e voluntario.

¿A quén proporcionamos os seus datos?

Os datos directos aloxados nos nosos formularios de contacto non serán comunicados a ningunha outra entidade tercera (máis alá, por suposto, das entidades privadas que presten os servizos de mantemento e soporte técnico do dominio web, no seu caso).

¿Qué dereitos ten vostede?

Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, e/ou portabilidade dos seus datos

  • Pode exercer sus derechos mediante correo electrónico
  • Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento sen motivación alguna.
  • Igualmente ten dereito a reclamar ante a autoridade de control (AEPD).

¿De ónde obtemos os seus datos? ¿Cal é a súa procedencia?

Todos os datos son obtidos directamente do interesado ou o seu representante legal.

Cambios na nosa Política de privacidade

Cuaquiera cambio que no futuro se poida introducir na nosa política de privacidade será comunicado nesta páxina. De este xeito, poderá comprobar regularmente as actualizacións ou cambios na nosa política de privacidade.