AVISO LEGAL

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web “https://foncalgas.gal” en diante web, propiedade de Foncalgás xinzo s.l. (en diante, a empresa), con enderezo en Rocha 60 Xinzo Ponteareas e con enderezo de correo electrónico santi@foncalgas.gal e con CIF: B36202323.

O acceso ao sitio web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario de todas e cada unha das condicións recollidas neste Aviso Legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web así como dos seus contidos pertencen ben á empresa ou a terceiros, polo que ningún Usuario está autorizado para facer uso dos mesmos, nin imprimilos nin almacenalos en ningún soporte físico en ningún caso. que para o seu uso persoal e privado. Polo tanto, queda prohibida a modificación ou uso comercial de calquera parte do mesmo. O uso dos contidos do dominio web só está autorizado con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se cite a fonte, sendo o Usuario o único responsable do seu mal uso.

Para acceder á información contida na páxina web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deberán obter previamente o permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.
Os datos, textos, informacións, gráficos ou enlaces publicados na web recóllense a título informativo unicamente para todos aqueles interesados neles sen que o seu acceso xere unha relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e a empresa. A empresa resérvase o dereito de modificar o contido do dominio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertextos que, no seu caso, permitan o acceso a través da páxina web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin están baixo o control da empresa, polo que non se fai responsable da información contida na mesma. nin de ningún efecto que se puidese derivar da devandita información.

Infórmase de que os datos incluídos neste formulario, de conformidade co disposto no Regulamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, tense informado, de conformidade co disposto no artigo 5, dos seguintes principios relativos ao tratamento de datos persoais que: é necesario considerar:

Os datos persoais recollidos a través do correo electrónico ou a través do formulario da páxina web formarán parte dun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da empresa.

En nome da empresa, procesamos a información que nos facilitas para poder prestar o servizo solicitado e facturalo. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Os datos non serán cedidos a terceiros, salvo nos casos en que exista unha obriga legal ou naqueles casos nos que os datos sexan entregados en forma de informe a terceiros.

Tes dereito a obter confirmación de se en foncalgas.gal estamos tratando os teus datos persoais, polo que tes dereito a acceder aos teus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Responsable: Administración – NIF: B36202323 Dirección postal: 36891 Correo electrónico: foncalgás@foncalgas.gal

Queda terminantemente prohibido ao Usuario introducir calquera tipo de virus no dominio web, así como intentar acceder aos seus datos, modificalos, acceder a contas de correo electrónico, mensaxes, etc.

A empresa non será responsable das infraccións de calquera Usuario que afecten os dereitos doutro Usuario da web, ou de terceiros, incluídos os dereitos de autor, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei correspondan, ante calquera uso indebido do seu dominio web. As controversias que poidan xurdir en relación con este dominio rexeranse unicamente pola lexislación española, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes da provincia de Pontevedra.