Rehabilitacións enerxéticas

Non so un aforro de enerxía, senon tamén a mellora do confort no teu fogar

A rehabilitación enerxética nos fogares converteuse hoxe nunha prioridade, xa que non só permite aforrar enerxía, senón que contribúe á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e mellora a eficiencia e o confort dos nosos fogares.

1

Un primeiro paso na rehabilitación enerxética é realizar un diagnóstico enerxético do fogar. Isto implica avaliar o estado actual das instalacións, o nivel de illamento térmico, a eficiencia dos sistemas de calefacción e refrixeración, así como o consumo de enerxía eléctrica.

2

A partir deste diagnóstico pódense poñer en marcha unha serie de medidas. Unha das máis comúns é mellorar o illamento térmico da vivenda. Un bo illamento reduce as perdas de calor no inverno e a entrada de calor no verán, o que se traduce nun menor uso dos sistemas de climatización e, polo tanto, un importante aforro enerxético.

3

A instalación de placas solares fotovoltaicas ou sistemas de aproveitamento da enerxía xeotérmica son opcións cada vez máis accesibles e rendibles, que permiten xerar enerxía limpa e reducir a factura enerxética.

Unha vivenda ben illada é máis cómoda, xa que se reduce a entrada de correntes de aire e se mantén unha temperatura máis estable.

A rehabilitación enerxética é unha práctica cada vez máis relevante para conseguir unha maior eficiencia enerxética, reducir o impacto ambiental e mellorar o confort nos nosos fogares. Mediante a implantación de medidas como o illamento térmico, a adopción de tecnoloxías máis eficientes e o uso de fontes de enerxía renovables, podemos conseguir unha vivenda máis sostible e rendible economicamente a longo prazo.